Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen hebben we hoog in het vaandel staan bij Selecta. Niet voor niets hebben we het opgenomen in onze kernwaarden. Wij streven er naar een duurzame koffie- en theemarkt.

Duurzaamheid zit in ons DNA

Binnen de koffie- en theemarkt spelen een aantal uitdagingen op het gebied van people (sociaal), planet (milieu) en profit (economisch). Reden te meer voor spelers in de koffie- en theeketen om deze markten duurzamer te maken. Daarom hebben we bij Selecta bewust gekozen om duurzaam ondernemen op te nemen in ons DNA. Naast 'meesterschap', 'bezieling' en 'sensationeel' is 'duurzaam ondernemen' één van onze vier kernwaarden. Dit hebben we onderverdeeld in de pijlers: milieu, maatschappij en producten. Duurzaamheid is een continu onderwerp op onze strategische agenda. Met ons MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) geven we uitgebreid aandacht aan milieuaspecten als CO2-uitstoot, levensduur en energieverbruik van automaten en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk door efficiënte dienstverlening. Echter, duurzaamheid is meer dan alleen MVO. Het staat bij Selecta ook voor innovatie en duurzame relaties, waarbij we investeren in vooruitgang voor alle betrokkenen.

Milieu

Vandaag de dag zijn operationele processen die bijdragen aan een beter milieu van groot belang. Ook binnen Selecta is dit een onderwerp dat op de strategische agenda van het duurzame beleid staat. De volgende duurzame initiatieven hebben dan ook een belangrijke positie binnen de organisatie.

Recycling

Op ons hoofdkantoor in Boom scheiden we zo veel mogelijk afval zodat dit eenvoudiger gerecycled kan worden. Buiten deze 'standaard' afvalscheiding wordt hier ook rekening gehouden met het assortiment van ons automaten park. De automaten die wij aanbieden worden samengesteld uit materialen die geschikt zijn voor hergebruik dan wel recycling. Wanneer een automaat retour komt, wordt gekeken welke onderdelen hergebruikt kunnen worden. Op het overige materiaal dat niet hergebruikt kan worden wordt afvalscheiding toegepast. 

Pelican Rouge Green Cups - Co2 neutrale bekers

Wij streven ernaar om zo duurzaam mogelijk te produceren. Wij geloven in een productieketen die rond is. In de zogenaamde circulaire economie. Dat wil zeggen dat je producten niet weggooit nadat je ze gebruikt hebt, maar op een of andere manier opnieuw gebruikt.

Daarom hebben we Pelican Rouge Green Cups ontwikkeld.
Koffiebekers die 100% biologisch afbreekbaar zijn. Zeg maar, de groenste koffiebekers die er bestaan.

Wat houdt Co2 neutraal in?

Klimaatneutraal of CO2-neutraal zijn termen die aangeven dat een proces niet bijdraagt aan klimaatverandering. Klimaatcompensatie en CO2-compensatie zijn termen die aangeven dat voor een organisatie, een (productie)proces of een product, de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, wordt gecompenseerd.

Wat houdt composteren in?

Composteren is een milieuvriendelijke manier om afval om te zetten in grondstoffen. Bacteriën, schimmels en bodemdiertjes breken het afval af totdat er alleen nog maar een donkere losse aardeachtige substantie overblijft. Deze humusrijke substantie kan goed gebruikt worden als bodemverbeteraar.

Wat houdt FSC® in?

De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC®-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC®-label. Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product worden gecertificeerd. De certificering van deze bedrijven gebeurt door een onafhankelijke partij.

Hoe gaat het verwerkingsproces?

De gebruikte Pelican Rouge Green Cups zijn door ons retour gehaald, waarna er een controle komt om te kijken of er daadwerkelijk is voldaan aan de maximale vervuiling van 3%. Is dit het geval, dan worden ze meegenomen in onze verwerkingsstroom. Bij de specialistische afvalwerker worden de bekers vergist waarna er bio-gas en compost overblijft.

Van koffiedik naar biobrandstof

Omdat niet al het koffiedik geschikt is voor het kweken van paddenstoelen, hebben we ook naar andere duurzame alternatieven gezocht. Daarom heeft Selecta sinds kort een partnership gesloten waarin het koffiedik dat overblijft na het koffiezetten wordt verwerkt tot biobrandstof. Het koffiedik wordt efficiënt ingezameld en vervolgens omgezet in 100% natuurlijke, brandbare bio-pellets. Deze kunnen gebruikt worden in plaats van fossiele brandstoffen zoals gas. Bijvoorbeeld voor het verwarmen van bedrijfsruimten of (zwembad)water. Met iedere 1 kilo koffiedik die wordt verwerkt, bespaart het 775 gram CO2 ten opzichte van verwerking met restafval. Naast biobrandstof worden van het ingedroogde koffiedik ook producten zoals bioplastic en grondverbeteraars gemaakt. Op deze manier is er geen afval verspilling en dragen we bij aan een circulaire economie.

Selecta is voortdurend bezig haar CO2 uitstoot te reduceren om bij de te dragen aan een gezonder milieu. Een voorbeeld hiervan is dat binnen de gehele Selecta Group hard gewerkt wordt om routes te optimaliseren. Door deze doorlopende investering kunnen onze Service Operators en Service Monteurs op een efficiënte en ecologische manier via een geautomatiseerd routeplanning systeem naar onze klanten rijden. Hierdoor kunnen klanten snel en onbeperkt blijven genieten van hun favoriete kop koffie. 

Elektrische voertuigen

Op het gebied van vervoer maken we op enkele locaties gebruik van elektrokarren ter vervanging van de traditionele bedrijfswagens. Een mooi voorbeeld waar deze elektrische voertuigen worden ingezet is rondom de gebouwen van de Universiteit Utrecht op de Uithof en de binnenstad van Utrecht. Doordat de Universiteit verschillende gebouwen heeft die op afzienbare afstand van elkaar liggen, wordt er dagelijks een aanzienlijke hoeveelheid kilometers gereden. Door het gebruik van deze elektrische voertuigen zorgen we ervoor dat het milieu minder belast wordt.

CO2 compensatie koffie

Selecta wil op termijn CO2 neutraal worden, ook betreft de productie van koffie. Daarom is besloten om voor alle nieuwe business per verkochte kilo koffie een bepaald aantal kilo CO2 te laten compenseren. De hoeveelheid CO2 die wordt gecompenseerd is tot stand gekomen doordat we een onafhankelijk partij deze footprint hebben laten berekenen. Dit kengetal is berekent door de footprint van Selecta te combineren met de footprint voor koffie.

Maatschappij

Selecta steunt meerdere maatschappelijke initiatieven binnen de keten zowel lokaal als internationaal. 

miofino Coffee Fund

Selecta Nordic is in 2014 gestart met het opzetten van het miofino Coffee Fund. Selecta Nederland is sinds 2015 ook deelnemer van dit initiatief. De doelstelling is dat uiteindelijk meerdere landen mee doen aan dit programma. Het miofino Coffee Fund ondersteunt koffieboeren met het produceren van groene koffiebonen zodat er betere levensomstandigheden ontstaan. Het fonds verbeterd onderwijs, gezondheidszorg, watervoorzieningen en elektriciteitsvoorzieningen in Rwanda (Afrika). Tevens zorgt het fonds er ook voor dat oude koffiestruiken worden vernieuwd, koffieplantages worden geconsolideerd en er voldoende geschikte landbouw middelen beschikbaar zijn. Deze activiteiten zorgen ervoor dat de productie kwaliteit en kwantiteit stijgt met meer dan 50% ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt bewerkstelligd doordat voor elke kilo verkochte miofino koffie, 1 Kroon wordt bijgedragen aan het fonds.

Producten

We lopen voorop op het gebied van gezonde producten en ons aanbod aan duurzaam gecertificeerde producten. 

Gecertificeerde producten

Selecta heeft de ambitie om duurzaamheid te implementeren in het assortiment. Dit heeft als resultaat dat steeds meer van onze koffiemelanges zijn voorzien van een certificering. Daarnaast nemen we steeds meer andere productcategorieën, zoals condimenten, snacks en fris, op in ons assortiment die voldoen aan de normen van een duurzaamheidscertificaat. 

Allergenen informatie

De consument moet over voldoende informatie beschikken om een bewuste keuze te kunnen maken. Selecta helpt hierbij door de voedingswaarden en allergenen informatie te verstrekken voor alle product categorieën. Zo kunt u bij onze nieuwste generatie aan koffiemachines deze informatie gemakkelijk opvragen via het touchscreen van de machine. Daarnaast kunnen we u altijd moeiteloos voorzien van deze informatie via onze website, webshop of ons Customer Care Center.

Gezonde alternatieven

Tegenwoordig speelt gezondere voeding een grote rol in de maatschappij. Selecta speelt effectief in door samen met leveranciers en partners te bestuderen welke producten aangeboden kunnen worden welke bijdragen aan een gezonde levensstijl. Om de keuze voor fris- en snackautomaten te vergemakkelijken hebben we de Colorimeter ontwikkeld. De Colorimeter is een visueel systeem dat iedereen in één oogopslag duidelijk maakt of een product caloriearm of calorierijk is. Door middel van een simpele kleurcodering worden frisdranken en snacks onderverdeeld in drie kleurgroepen: groen, oranje en rood. 

  • Groene kleurcode: minder dan 150 Kcal
  • Oranje kleurcode: tussen de 150 en 250 Kcal
  • Rode kleurcode: Meer dan 250 Kcal

Op de automaat staat duidelijk vermeld wat de verschillende kleuren betekenen. In de automaat hebben alle producten een kleurcode toegekend gekregen. Op deze manier kan iedere gebruiker snel en gemakkelijk zien of er een bewuste keuze wordt gemaakt.